Brukeravtale Treningsdagboka.no

Brukeravtalen er en avtale mellom Treningsdagboka.no AS, heretter «TDB», og personen som bruker tjenestene som TDB tilbyr, heretter «bruker».

Tjenesten
TDB leverer en digital treningsdagbok på nett, som er åpen for alle som ønsker å tegne abonnement. Det gjøres ved å registrere seg på www.treningsdagboka.no med korrekte personopplysninger. Bruker får en 30 dagers gratis prøveperiode og blir deretter belastet 79kr per måned, ingen skjulte kostnader.

Medlemskap
For å kunne registrere deg som bruker av tjenesten er må du fylle inn informasjon som er merket som obligatorisk i brukerregistreringen. Dette inkluderer betalingsinformasjon.

TDB forbeholder seg retten til å kunne avvise og/eller stenge brukerkontoer som bruker tjenesten på en måte som av TDB oppfattes som uhensiktsmessig. Muligheten for avstenging gjelder også hvis bruker oppgir uriktig informasjon under brukerregistreringen.

Ved førstegangs registrering tilbys en 30-dagers kostnadsfri prøveperiode. Hensikten er å la nye brukere enkelt få teste tjenesten. TDB forbeholder seg retten til å oppheve muligheten for prøveperiode, samt stenge brukerens tilgang til tjenesten dersom TDB oppdager at bruker tidligere har benyttet seg av en slik prøveperiode.

Betaling
Medlemskapsavgiften for tjenesten er 79 norske kroner per måned. Beløpet belastes bruker gjenom TDBs betalingsløsning, Stripe, hver måned på samme kalenderdato, eventuelt på månedens siste dag. Brukers medlemskap automatisk bli fornyet inntil det avsluttes.

TDB benytter seg av betalingstjenesten Stripe. Stripe håndterer alle betalingsopplysninger. Ingen sensitive betalingsopplysninger lagres på TDBs servere.

Ved inngåelse av medlemskap må brukeren oppgi et gyldig betalingskort som sendes til Stripe. Dersom en betaling ikke er gjennomført på grunn av et utløpt betalingskort, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, vil brukerens tilgang til tjenesten opphøre frem til betalingen er mottatt og registrert. Det er brukers ansvar å sørge for at den valgte betalingsmåten er gyldig.

Oppsigelse
Bruker kan avslutte sitt abonnement på tjenesten når som helst. Bruker vil fortsatt ha tilgang til tjenesten ut den forhåndsbetalte perioden. TDB tilbyr ikke refusjon eller kreditt for påbegynte månedlige abonnementsperioder. Dersom bruker avslutter sitt medlemskap, vil brukerkontoen stenges ved slutten av den forhåndsbetalte perioden.

Endring i pris og abonnement
TDB forbeholder seg retten til å kunne endre pris på abonnement for tilgang til tjenesten. Eventuelle prisendringer i abonnementene trer ikke i kraft før tidligst 30 dager etter at varsling er sendt ut.

Brukerens forpliktelser
Brukeren er selv ansvarlig for at brukeridentitet og passord ikke på noen måte overlates til andre og blir misbrukt av uvedkommende.

Brukerens rettigheter
Bruker kan be om at brukerkontoen gjøres inaktiv. Brukerkontoen vil ikke slettes, men bli liggende på en beskyttet server. Dette betyr at brukeren senere kan be om at kontoen reetableres, dersom det er ønskelig. Bruker kan også kreve at alle personopplysninger og registrerte treningsdata slettes permanent, i henhold til EUs nye personvernregler av 2018.

Treningsdagboka.no AS sine rettigheter
TDB er uten ansvar for brukernes anvendelse av tjenesten, og for eventuelle tap som følge av at tjenesten er utilgjengelig.

TDB er uten ansvar for tap av data forårsaket av brukeren selv eller eventuelle andres handlinger.

TDB er uten ansvar for uautorisert tilgang eller misbruk av treningsdagboka.

TDB forbeholder seg retten til å stenge brukere som bedriver grov misbruk av tjenesten. Abonnement vil da også bli terminert, men allerede innbetalt beløp vil ikke refunderes.

Personopplysninger
TDB vil ikke dele brukerens personopplysninger med noen tredjepart.

TDB kan imidlertid bruke statistikk om brukermassens alder, kjønn, tilholdssted og aktivitetsvaner i profileringssammenheng. Ved å samtykke til brukeravtalen godkjenner brukeren at brukerens registrerte data brukes i denne statistikken.

Kommunikasjon
TDB vil sende informasjon om tjenesten (f.eks. betalingsautorisasjoner, fakturaer, endring av passord eller betalingsmåte, bekreftelser, varsler etc.) via e-postmeldinger til e-postadressen brukeren oppgir under brukerregistreringen.

Opphør av brukeravtale
Brukeren kan når som helst si opp avtalen ved å be om at sin brukerprofil slettes.

Brukeravtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.

Brukeravtalen kan og vil oppdateres fortløpende. Brukeravtalen vil alltid være tilgjengelig for brukere både på forsiden av www.treningsdagboka.no, og inne på kontrollpanelet når brukeren har logget seg inn med brukernavn og passord. Ved endringer på brukeravtalen vil brukere informeres på e-post. Bruker ansees for å ha akseptert den oppdaterte brukeravtalen når brukeren har blitt varslet om det.

TDB forbeholder seg retten til å kunne stenge tjenesten. Brukeren skal da varsles slik at den har mulighet til å sikre seg registrerte treningsdata. Gjenværende dager på brukerens forhåndsbetalte periode vil bli tilbakebetalt.

Sist oppdatert 1. januar 2018.